vu2010Treća humanitarna vožnja za Vukovar kreće 02.svibnja u 7 sati sa Pila. Sve informacije o vožnji možete pronaći na web stranici vožnje: www.vukovar.du-moto.com