Vožnja za Vukovar

U organizaciji DU Moto Portala i uz pomoć moto klubova Dvije Rote i Libertas Riders odvoženo je 6 vožnji za Vukovar u kojima su prikupljena značajna sredstva (oko 100.000 kn) kojima se pomoglo organizacijama i pojedincima u Vukovaru.